Sürtünmenin Azaltılması

Endüstride bir çok farklı sektörün en temel problemlerin başında gelen sürtünme çok farklı şekilde çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu çözümlerin çoğu geçiçi ve tekrarlanması gereken süreçlerdir fakat istenildiği kadar verim sağlayamamaktadır.

Yarı-katı yağlayıcılar (gres) ve sıvı yağlayıcılar ile sürtünme oluşan yüzeylere çözüm aranmaktadır. Fakat bu çözümlerinde kullanılamadığı sektörler bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda daha verimli olan katı yağlayıcılar kullanılmaktadır. Katı yağlayıcıların ise en etkin kullanım şekli ince film kaplama yapılarak kullanılmasıdır.

Günümüz teknolojilerinde katı yağlayıcı ince film üretiminde kullanılan bir çok CVD veya PVD sistemleri bulunmaktadır. Genel olarak sürtünmeyi azaltmak için seramik yapılı malzemeler kullanılmaktadır. Seramik yapılı malzemelerle kaplama yapılabilmesi için bu sistemlerde malzemeye tutunumu sağlaya bilmek için ısı gerekmektedir. Isı gereksinimi ise metaller termal  genleşme problemi oluşturduğu için tercih edilmemektir.

Şirketimiz Tübitak 1512 destek programı kapsamında aldığı proje ile endüstriyel üretimler için nano-boyutlu kaplamalar yaparak yüzeylerdeki sürtünmeyi katı yağlayıcılarla başarılı bir şekilde azaltmaktadır. 

Bu projemizde kaplamalarımızı termiyonik vakum ark sistemi ile kaplama malzemesi olarakta h-BN, Grafit, MoS2 ve DLC kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi ve deneme numunesi hazırlatmak için lütfen iletişime geçiniz.