Fiber

Lifler genellikle yüksek katma değerli ürünlerde kullanılır. Havacılık ve savunma sanayinde kullanılan liflere otomotiv, spor malzemeleri ve uzay sistemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. TMA ile yüksek kalitede  elyaf üretimi mümkün olup istenmeyen mekanik sorunlar en aza indirilir.

 

Bizim Yöntemimiz

Diğer Yöntemler

Fiber oluşumunu gerçekleştirirken sisteme gaz verilmesine gerek yoktur.

Lifin oluşturulması için sisteme gaz verilmelidir.

Çekirdek plazma ile kaplandığında ilave ısıtmaya gerek yoktur.

Tungsten çekirdeğine kaplama için gereken elektriği sağlarken cıva amalgam kullanılmalıdır.

Kaplama sırasında toksik gaz çıkışı yoktur. Ayrıca, elyafın oluşumu sırasında kimyasal reaksiyonlar yoktur ve bu nedenle bu reaksiyonlar sonucunda toksik gaz salmaz.

Toksik gaz çıkışı var. İnsan sağlığını ve çevreyi tehdit eder.

Yüksek basınçlarda çalışabilir.

Bu teknik mevcut değil.

Kirlenmiş parçacıklar sürekli olarak kaplanmış vakum odasından dışarı pompalanır.

Bu teknik mevcut değil.

 

Yukarıdaki tüm nedenler, elyaf üretimindeki maliyetleri arttırırken, işlem sırasında toksik gazın salınması, çevre açısından olduğu kadar çalışanlar için de üretici bakış açısı olarak ciddi tehlike yaratmaktadır.

Sistemimizde farklı kalınlıklarda üretilebilen veya farklı maçalar kullanarak özel elyaflar üretilebilmektedir.