Bor Fiber

Bor lifi genellikle güçlendirilmiş kompozit malzemelerin üretiminde kullanılır. Bor, yüksek sertliği, hafifliği, yüksek çekme dayanımı ve yüksek korozyon direnci nedeniyle refrakter kaplamalarda, elektronik malzemelerde ve fiber takviyeli polimer ve metal matriks kompozitlerde kullanılır. Sistemimizde başlangıç materyali olarak bor kullanılmıştır. Bor lifleri havacılık sanayisinde, uzay sanayisinde, zırh üretiminde kullanılabilir. TMA ile yüksek kalitede elyaf üretimi mümkündür.

Nükleer reaktörlerde, ısı, alfa ve beta partikülleri, gama ışınları ve nötronlar, radyoaktif maddenin fisyonunun bir sonucu olarak salınır. Nötronlara kalkan olarak kullanılan en önemli malzemeler hidrojen, lityum, polietilen ve sudur ve kalkan olarak kullanılan malzemelerin çoğu ısı azaltma ve yeniden koruma gerektiren ikincil gama ışınları yayar. Bor, termal nötronları emme kabiliyetinde benzersizdir. Sadece hafif bir gama ışını yayar ve alfa parçacıklarını kolayca emer.

 

Bizim Yöntemimiz

Diğer Yöntemler

Fiber oluşumunu gerçekleştirirken sisteme gaz verilmesine gerek yoktur.

Lifin oluşturulması için sisteme gaz verilmelidir.

Çekirdek plazma ile kaplandığında ilave ısıtmaya gerek yoktur.

Tungsten çekirdeğine kaplama için gereken elektriği sağlarken cıva amalgam kullanılmalıdır.

Kaplama sırasında toksik gaz çıkışı yoktur. Ayrıca, elyafın oluşumu sırasında kimyasal reaksiyonlar yoktur ve bu nedenle bu reaksiyonlar sonucunda toksik gaz salmaz.

Toksik gaz çıkışı var. İnsan sağlığını ve çevreyi tehdit eder.

Yüksek basınçlarda çalışabilir.

Bu teknik mevcut değil.

Kirlenmiş parçacıklar sürekli olarak kaplanmış vakum odasından dışarı pompalanır.

Bu teknik mevcut değil.