Target

Yüzey işleme endüstrisi, kaplama teknolojisinin gelişmesiyle gelişme göstermiştir. Otomotiv, havacılık, savunma ve metallerin kullanıldığı tüm sektörlerde yüzey işleme endüstrisinin gelişmekte, kaplama malzemelerinin önemi de dikkat çekmektedir. 

Sektörde en çok kullanılan AlTiN, TiSiN ve AlTiSiN kaplama malzemelerini üretmekteyiz. Üçlü film nitrür talebi, farklı uygulamalardaki (örneğin kaplamalar, havacılık endüstrisi, alet sertleştirme elektronik cihazları vb.) artan talepleri nedeniyle son on yılda artmıştır. Üçlü metal nitrür (örneğin, TiSiN, AlTiN vb.), İkili metal nitrür metallerine kıyasla korozyon koruması, yüksek sertlik, iyi aşınmaya dayanıklılık, düşük sürtünme katsayısı ve yüksek erime noktası gibi bazı gelişmiş özelliklere sahiptir.