Uçak dış gövdesi


Problemler

  • Hava sürtünmesinin getirdiği enerji kayıpları
  • Kompozit materyalin kırılma tokluğunun düşük olması
  • Sürtünmeden dolayı oluşan termal etki bozulmalar
  • Termal etki ile materyalin toksik gaz salınımı
  • Aluminyum parçaların elektriksel korozyonu
  • Termal etki ile metalik parçaların genleşmesi