Proje Hizmetleri


 

TVARC İLE FİKİRLER ÜRÜNLERE DÖNÜŞÜYOR.

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve uluslarası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. TVARC, şirketinizin Ar-Ge proje fikirlerini hayata geçirmede her daim yanınızda. TÜBiTAK, KOSGEB, TC SANAYi VE TEKNOLOJi BAKANLIĞI vb. veya uluslararası diğer fon sağlayıcı kurumlara iş fikrinizi projelendirerek fikirlerinizin hayata geçmesinde yardımcı oluyoruz.

 

Ar-Ge’de Proje Geliştirme 

 

 • SWOT (Güçlü ve zayıf yönler, Fırsatlar, Riskler) Analizi 
 • Pazar Araştırması 
 • Teknoloji Araştırması 
 • Literatür Araştırması 
 • Patent Araştırması
 • Kaynak Araştırması 
 • Standart Araştırması

 

 Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri 

 

 1. Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
 2. Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
 3. Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
 4. Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
 5. Proje Dosyasının Oluşturulması
 6. Proje Başvurusunun Yapılması
 7. Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
 8. Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi

 

TVARC, proje fikri bulunmayan şirketlere, kendi alanlarında projelendirilebilecek ve ticarileşebilecek  Ar-Ge fikirleri sunmaktadır.

 

TVARC, FiKiRDEN ÜRÜNE KADAR GEÇEN HER SÜREÇTE YANINIZDA…